lương thuởng tháng 13 bản tính là 1 khoản tiền thưởng theo lương. Căn cứ vào thành tựu di chuyển trong năm, công ty thưởng cho công nhân. Tên gọi là lương tháng 13 nhưng đơn vị nên căn cứ vào lợi nhuận trong năm và chừng độ hoàn thành công việc của người lao động để trích thưởng. do đó, mức lương tháng 13 được căn cứ vào lợi nhuận, chứ ko căn cứ vào mức lương hàng tháng của công nhân.
Vậy lương bổng tháng 13 được quy định như thế nào? Tôi xin chia sẻ mang Anh chị em bài viết: lương lậu tháng 13 với được đưa vào tầm giá không?

một. Theo Luật cần lao

Theo điều 103 Bộ luật cần lao 2012 quy định về “Tiền thưởng” như sau:

– Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào thành tựu SXKD hằng năm và chừng độ hoàn thành công tác của NLĐ.
– Quy chế thưởng do DN quyết định và ban bố công khai tại nơi làm cho việc sau lúc tham khảo ý kiến của công ty đại diện tập thể lao động tại hạ tầng.

Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định như sau:

– Căn cứ vào thành tựu phân phối, marketing hàng năm và chừng độ hoàn thành công tác của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở vật chất giao kèo lao động, thỏa ước lao động tập thể mà 2 bên đã ký hợp đồng.
– DN với trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau lúc tham khảo quan niệm ban chấp hành công đoàn hạ tầng. Quy chế thưởng buộc phải được ban bố công khai trong tổ chức.

hai. Theo chính sách thuế

Theo Điểm hai.5, Khoản hai, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định tất cả khoản giá tiền không được trừ gồm:

– các khoản lương lậu, tiền thưởng cho công nhân không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong tất cả hồ sơ sau: hiệp đồng lao động; Thỏa ước cần lao tập thể; Quy chế nguồn vốn của đơn vị, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của đơn vị, Tổng doanh nghiệp.

Theo khoản 2 điều hai Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

– lương thuởng, tiền công và những khoản có thuộc tính lương thuởng, tiền công dưới những hình thức bằng tiền hoặc ko bằng tiền.

Như vậy:

a/Tiền lương tháng 13 ( hay tháng 14, 15…) là 1 khoản tiền thưởng, được tính vào giá thành được trừ, nếu khoản thưởng đấy được ghi ở một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:

– giao kèo cần lao

– Thoả ước cần lao tập thể

– Quy chế tài chính

– Quy chế thưởng

b/ lương bổng tháng 13 phải ưa thích mang kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và mức độ hoàn tất công việc của người lao động. Sau lúc trích lương, không được làm cho ảnh hưởng rộng rãi đến lợi nhuận của công ty

tiền lương tháng 13 không bị giới hạn như lương lậu, tiền công trong tháng làm cho việc thông thường. có thể không bằng một tháng lương bình quân, nhưng cũng với thể bằng rộng rãi tháng lương của người lao động, tùy theo hậu quả marketing của doanh nghiệp

c/ lương thuởng tháng 13 nên chịu thuế TNCN.

– lúc trích lương tháng 13, công ty được trích vào chi phí của năm Báo cáo.

– khi chi trả lương tháng 13, tuỳ vào thời khắc chi trả để tính thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động vào năm Thống kê hay năm sau.

chi tiết : Công văn số: 1699/TCT-CS về tiền lương tháng 13 và giá tiền kiểm toán

ví dụ :

Trích lương tháng 13 của năm 2015:

doanh nghiệp được tính vào tầm giá được trừ khi xác định thuế TNDN của năm 2015

giả dụ công ty chi cho người lao động vào năm 2015 thì tiền lương tháng 13 được tính gộp vào thu nhập chịu thuế TNCN của công nhân năm 2015

nếu công ty chi cho người lao động vào năm 2016 thì tiền lương tháng 13 được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của công nhân năm 2016.

Nghe mang vẻ loanh quanh khó khăn hiểu có tất cả CEO không nhỉ ?Tuy nhiên, những CEO chỉ phải hiểu là: 
- tiền lương tháng 13 ( hay thưởng ) chỉ được thực hành lúc với lợi nhuận, sau khi thưởng xong, ko khiến đơn vị trong khoảng lãi thành lỗ
- giả dụ có lãi, hãy chi thưởng tử tế công khai, và tính thuế TNCN cho công nhân. ko việc gì bắt buộc tránh thuế hay trốn thuế gì cả.
- Việc khiến các hồ sơ cho yêu thích, như mình nêu trên, hãy yêu cầu kế toán của bạn nên khiến cho nhé